Info o firme

Firma

Rainsmarts, s.r.o.

Ludvíka Svobodu 2608/35

05801 Poprad

IČO: 52007146

DIČ: 2120871434

IČ DPH: SK2120871434

Kontakt

+421 949 332 859

Email

Banka

Slovenská sporiteľňa

Názov účtu: Rainsmarts, s.r.o.

IBAN: SK50 0900 0000 0051 5187 8235

BIC SWIFT kód: GIBASKBX